Mikroregion Posázavský kruh je dobrovolný svazek 8 obcí v okresu Kutná Hora se sídlem ve Zruči nad Sázavou. Byl založen v roce 2002 a jeho cílem je celkový rozvoj mikroregionu a cestovního ruchu.

Významný krajinný prvek mikroregionu

Významným krajinným prvkem Mikroregionu Posázavský kruh jsou Chabeřické skály. Jedná se o pozemek s výměrou 60 495 m2 v k.ú. Chabeřice. Jde o příkré výslunné skály nad pravým břehem Sázavy, vzdálené 1 až 1,5 km od Zručského zámku, s nadmořskou výškou 320 - 406 m. Na jižně a jihovýchodně exponovaných rulových skalách a skalnatých stráních nad pravým břehem Sázavy je vyvinut soubor společenstev skalních štěrbin, skalních terásek, sutí a křovin s fragmenty suchomilných trávníků na mělkých silikátových půdách a acidofilních subxerofilních doubrav, místy s reliktním výskytem borovice lesní na skalních ostrožnách. Vyskytuje se zde celá řada teplomilných rostlin např. pelyněk ladní, bělozářka větvitá, řešičník písečný, chrpa porýnská, hvozdík kartouzek, kostřava sivá, kokořík vonný, tolita lékařská a řada dalších. Na skalách roste roztroušeně ohrožený jalovec obecný.

Z hmyzí říše zde můžeme nalézt čmeláka zemního, lesního, skalního a mechového, zákeřnici červenou, kutilku písečnou, z motýlů otakárka fenyklového, stužkonosku modrou, babočky admirál, bílé C a paví oko, modrásky, perleťovce stříbropáska, okáče bojínkového a další. Mezi plazi se vyskytují ještěrka obecná, užovka hladká a zmije obecná. Ze světa ptáků zde najdeme výra velkého, strakapouda velkého evropského, sýkory, brhlíka lesního a další. Z dravců káně lesní, krahujce obecného a poštolku obecnou. Vyskytuje se zde i plšík lískový.

Vyhlášení tohoto významného krajinného prvku v roce 2002 umožní uchování lokality s vysokou biologickou hodnotou.

  MARB1273

 

Památné stromy

Lípa velkolistá

k.ú. Horka nad Sázavou, par.č. 322, dvůr bývalé hájovny čp. 19 nad vesnicí
obvod kmene: 558 cm
výška : 24 m
stáří asi 290 let

Javor mléč

k.ú. Horka nad Sázavou, par.č. 212/12 u cesty k vepřínu za zámkem v bývalém parku
obvod kmene: 512 cm
výška: 19 m
stáří: 218 let

Lípa malolistá

skupina dvou stromů, k.ú. Chabeřice, par.č. 1496/4, u silnice Zruč - Chabeřice, u kapličky
obvod kmene: 399 cm
výška 22 m
stáří : 268 let

Lípa malolistá

k.ú. Chabeřice, par.č. 21/3, v obci u silnice ke Kácovu u křížku
obvod kmene: 506 cm
výška: 30 m
stáří: 360 let

Javor klen

k.ú. Želivec, par.č. 475/2, u Želivského dvora nad osadou
obvod kmene: 435 cm
výška: 30 m
stáří: asi 210 let