Starostka

Simona Vacíková
tel. 327 531 531

Základní informace

 • počet částí : 5
  • Horka
  • Buda
  • Hrádek
  • Onšovec
  • Čejtice
 • počet katastrů : 2
 • katastrální výměra : 1 022 ha
 • počet obyvatel : 393

Emailová adresa

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky

www.obec-horkaii.cz

018
019
017
016
015
020
014
013
012
011

Kulturní památky

 • Kříž na návsi - železný kříž na vysokém kamenném podstavci je z roku 1839
 • Barokní socha Panny Marie v horní části vsi je z druhé poloviny 18. století
 • Zámek s kaplí je klasicistní patrová stavba z roku 1770, později upravovaná, ke které přiléhá barokní kaple sv. Josefa z poloviny 18. století, před zámkem jsou zbytky hospodářského dvora
 • Buda - Socha sv. Jana Nepomuckého - barokní pískovcová socha z poloviny 18. století
 • Buda - Vodní mlýn čp. 10 - u žel. stanice - patrová obytná budova a hospodářské stavení jsou z 19. století, objekt mlýnice je z počátku 20. století
 • Onšovec - Kamenná zvonička z roku 1864 je tvořena vysokým kamenným sloupem se zastřešeným výklenkem, ve kterém je zavěšen zvonek. Poblíž stojí železný kříž na kamenném podstavci z roku 1843.
 • Onšovec - Archeologická kulturní památka - zřícenina hradu Odranec v místní části Hrádek. Hrad doložený v polovině 14. století zpustl na počátku 16. století.Patrny jsou zbytky zdiva a příkopy. Před hradem byl dvůr a ves s kostelem sv. Filipa a Jakuba - vše zaniklo beze stopy.

Historie

Na vyvýšenině Horka byla v první polovině 14. století postavena půdorysně obdélníková tvrz stejného jména a pod ní na samém břehu řeky Sázavy navelká osada Sloupná. Tvrz byla podle ústního podání dřevěná. Později vyhořela a nová již byla postavena kamenná, jako patrová stavba. Jméno Sloupná zaniklo a zůstal jen název Horka.

Zakladatel a nejstarší držitel byl pokrokový zeman Liderius Horek, který v roce 1415 stížný list proti upálení Mistra Jana Husa ke sboru kostnickému podepsal. Liderius byl od roku 1417 purkrabím hradu Hasensteina. Jeho držitelem byl Jindřich z Plavna, který povstal proti králi Václavu IV. Král dobyl hrad, Jindřicha uvěznil a Hasenstein rytíři Mikuláši z Lobkovic v zástavu dal. Současně byl potrestán i obhájce hradu Lidér z Horek. Král všechny statky, mezi nimi i Horku, Mikuláši z Lobkovic dne 14. května 1418 v dědičné držení odevzdal.

Následně se na tvrzi vystřídala řada rodů. V roce 1807 koupil panství český šlechtic hrabě Špork a posledním šlechticem na horeckém zámečku byl Josef Stangler s titulem rytíře.

Jan Josef Špork založil pro děti svých poddaných školu. Z doby šporkovské se na Horce dochovaly některé památky. Jde o mariánskou sochu před školou a dva z kamene vytesané kříže z roku 1832 a 1839, díla kutnohorských sochařů. Zámecká barokní kaple pochází z roku 1768.

K obci Horka patří i další osady : Buda, Onšovec a Čejtice. Před nedávnými lety byla součástí obce i osada Hrádek, která však musela ustoupit vodnímu dílu Želivka a jeho přehradnímu jezeru, stejně jako zříceniny hradu Odranec, které pohltily jeho vody.

Současnost

Dnes stojí na území obce 201 domů. Obec vlastní a provozuje autokemp, který se nachází na pravém břehu řeky Sázavy u vlakové zastávky. Součástí kempu je travnaté hřiště, tenisové kurty a půjčovna pramic. V okolních lesích je možné nalézt mnoho druhů hub, v řece Sázavě nad horeckým jezem je možné lovit běžné druhy ryb. Koupat se můžou návštěvníci jak v řece tak i v prohřátých vodách bývalého písníku, vzdáleného od kempu 5 minut.

Vedle autokempu se nachází penzion pana Zimmermanna, který vznikl z bývalého mlýna. Obě rekreační zařízení jsou vhodné zejména pro rekreaci rodin s dětmi.