Starosta

starosta Mgr. Soňa Křenová
tel. 328 494 204

Základní informace

 • počet částí : 5
  • Kácov
  • Zliv
  • Račiněves
  • Zderadiny
  • Zderadinky
 • počet katastrů : 3
 • katastrální výměra : 1 116 ha
 • počet obyvatel : 810

Emailová adresa:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky

www.kacov.cz

029
027
028

Kulturní památky

 • Barokní sousoší Panny Marie a 14. sv. pomocníků na náměstí je z červeného pískovce a pochází z roku 1730, na vrcholu stojí socha Panny Marie, pod ní jsou sochy sv. Františka z Assisi, sv. Kateřiny, sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory, na podstavci stojí sochy sv. Acháce, sv. Cyriaka, sv. Šebestiána, sv. Blažeje, sv. Markéty, sv. Linharta, sv. Kryštofa a sv. Jiří, kolem podstavce jsou sochy sv. Diviše, sv. Erasma, sv. Jiljí a sv. Víta
 • Zámek je obdélná trojpatrová stavba s valbovou střechou, kterou proniká dlouhý světlík osvětlující vnitřní halu, ve slepých oknech jsou iluzivní figurální malby. Byl postaven na základech renesanční stavby v letech 1726-33 a upravován byl ve druhé polovině 19. století a ve 20. století.
 • Gotický kostel Narození Panny Marie je trojlodní hala s obdélným kněžištěm a s věží, zmiňovaná roku 1360, přestavěná barokně po roce 1700. Oratoř nad sakristií je spojená dlouhou chodbou se zámkem. U kostela stojí kaple z počátku 19. století, v jejímž výklenku je obraz sv. Floriána z roku 1974 od. L.Kasíka.
 • Děkanství čp. 8 je barokní zděná patrová budova z roku 1718 s valbovou střechou.
 • Archeologická památka "Pustý hrad" je na levém břehu Sázavy u Soušic. Hrádek ze 14. století byl pustý již roku 1459. Na skalisku nad řekou, odděleném od předpolí na západě hlubokým příkopem se dochoval výrazný pahorek v místě obytné budovy a půlkruhová bašta s částí hradeb obklopující malé nádvoří.
 • Račíněves - Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zděná čtvercová kaple z přelomu 18. a 19. století se zvoncovitou střechou.

STRUČNÉ INFORMACE

Obecní zastupitelstvo se skládá z devíti členů. V městysu je na půl vystavená kanalizace. Městys nemá vlastní vodovod. Každý má svou studni.

ZÁMEK

Zámek nechala postavit Anna Marie Toskánská v letech 1726-1733.Jedná se o barokní stavbu postavenou na místě staršího sídla.Směrem do nádvoří je objekt jednopatrový,zevně dvoupatrový. Fasáda je bohatě zdobena štuky a ve slepých oknech jsou obrazy komtes.

KOSTEL

První zmínky o kostelu jsou již z r.1352 a je zasvěcený Narození Panny Marie.V r.1845 se zřítila věž a musela být znovu vystavěna.Obraz na hlavním oltáři namaloval v r.1862 J.Hellich.Na vedlejším oltáři upoutá pozornost obraz čtrnácti svatých pomocníků. V kostele je betlém starý přes sto let.

SOUSOŠÍ 14 SVATÝCH POMOCNÍKŮ

Stojí na náměstí.Jeho autory jsou sochaři O.Doubka a J.Hofer.Na výstavbě se podíleli také polír Bláha a kameník Baumgartner. Nejstarší zmínku o škole najdeme v matrice z r.1692 a farní kronice z r.1750. Městys Kácov převzal povinnost pečovat o školní budovu v r.1709.Posloupnost učitelů lze doložit od r.1692 (Jindřich Suchánek).Celých sto let(1734-1833) zde učil rod Buchalů. Posloupnost farářů lze doložit od r.1360.V tomto roce je vzpomenut farář Werner. Jména všech farářů jsou uvedena v seznamu v kostele.Současnou faru nechal postavit farář Kratochvíle v r.1718.Je to nejstarší budova,která se dochovala v původní podobě.

PIVOVAR A LIHOVAR

Pivovar je připomínán již v r. 1457.Vždy byl majetkem zámku. Roční výroba 3000-7000 hl..Lihovar,původem vinopalna vzpomenutá poprvé v r.1688.Roku 1869 byla přeměněna na parní lihovar.

HRAD

Stával jihozápadně od městečka nad levým břehem Sázavy. Později zpustl a poškozen byl také za husitských válek.Jako pustý se uvádí od r. 1459. Byly zde nalezeny zbytky keramiky pocházející ze 14. až 15. století,které dokládají,že ve druhé polovině 15.století byl hrad obýván. Nová tvrz byla asi v polovině 15.století založena na místě pozdějšího zámku.Doložena je roku 1473, kdy třemi čtvrtinami náležela Kunešovi z Olbramovic. Roku 1627 byla vypleněna povstáním poddaných. Znovu opravena byla v r.1635 Beginou Kateřinou z Lobkovic na prostý renesanční zámek s kamenným přízemím a dřevěným patrem.

HISTORIE

První doklad o Kácově je spojen se zdejším farním kostelem Narození Panny Marie z r.1352. Je pravděpodobné,že již v té době byl Kácov městečkem,třebaže tento statut je doložen až r.1391. Střediskem nevelkého statku byl zdejší hrad či hrádek.

V městysu je zámek, zřícenina hradu, kostel s farou,škola, pivovar a lihovar.

Zakladatelem Kácova byl Ješek Čentický v roce 1365. O vzhled Kácova se nejvíce zasloužila Anna Marie, kněžna Toskánská (1726-1777). Za jejího působení byl v letech 1726-1733 vystaven zámek, napojený podzemní chodbou na kostel sv. Liberáta. Na náměstí před kostelem je barokní statue Čtrnácti svatých pomocníků z červeného pískovce, na vrcholu je socha Madony. Škola je v městečku od roku 1660.

Majitelé panství

Prvním doloženým rodem vlastícím Kácov je rod Černčických z Kácova,a to v r. Ješek Černčický na Kácově. V r.1377 syn Vítek,pak Jindřich(+ 1392) a v letech 1392-1412 nedílně synové Beneš a Jindřich. Na konci čtyřicátých let 15. století byl Kácov majetkem Jindřichovy dcery a bratra Jindřichovy manželky. V 15. století zde seděli Košínové z Košíně, r.1473 Kuneš z Olbramovic. Následovali r.1516 jeho vnuk Jan Dvořecký z Olbramovic (+1523) a okolo r.1535 Jan Tetour z Tetova. R.1541 jeho synové Lev a Bedřich. V r. 1555 převzali panství Čejkové z Olbramovic (Jan, Václav,Karel). V roce 1623 došlo ke konfiskaci panství,poté se vystřídali majitelé: Jan Werde z Werdenberku,v letech 1626-1628 Oktavián Vchynský,1628-1630 Jan de Witte z Lilienthalu.V roce 1630 koupila panství Begina Kateřina z Lobkovic.

V letech 1653-1656 vlastnil panství její syn Popel z Lobkovic,v letech 1656-1628 František Scheidler. Po něm v letech1682-1688 jeho syn Ferdinand Kryštof, 1688-1701 František Bohumír z Kaisersteinu,do r. 1711 pak vdova Marie Renata z Kaisersteinu. V letech 1711-1725 vlastnil Kácov Karel Jáchym Breda. Pouhý jeden rok vlastnil Kácov Karel Richard Schmidlin ze Schmidlinu a posléze v letec 1726-1741 Anna Marie Toskánská.Dědictví převzala její dcera Anna Marie Karolína,vévodkyně bavorská, a bavorští vévodové až do r.1805.Od tohoto letopočtu do r.1847byli majiteli Kácova arcivévodové toskánští a od r.1847 přešel Kácov do vlastnictví císaře rakouského.

V roce 1918 jej převzal československý stát. Největší dobroditelkou poddaného lidu byla Anna Marie Toskánská (*13.1.1672,+15.10.1741). Kromě Kácova vlastnila také Zákupy, Ploskovice, Lidice, Buštěhrad, Hostivice a další panství. Její první manžel byl Filip Vilém z Neuburku.Od roku 1697 byla chotí Giana Gastona, posledního z rodu Medičejských.Od r. 1723 velkovévodkyně toskánská. V Kácově postavila zámek,sousoší čtrnácti svatých pomocníků,přestavěla kostel,vyprosila pro kostel ostatky sv. Liberáta,zřídila pro obec vodovod,postavila přes řeku dřevěný most. Nechala postavit i radnici a s tarou školu.Pro kostelní věž darovala hodiny a v r. 1734 zřídila v Kácově papírnu.

Privilegia

 • 1664 - Leopold I udělil Kácovu právo na dva výroční trhy a dva trhy na dobytek
 • 1765 - uděleno právo hrdelního soudu
 • 1786 - Josef II. udělil další trhovní právo